Jdi na obsah Jdi na menu
 


Az 1725-ös nemességi vizsgálat jegyzőkönyve

A vizsgálatra szeptember 20-án, csütörtöki napon került sor Olgya nevű helységben, Nemes Stermenszky András Pozsony vármegye szolgabírája, Molnár Mihály esküdt, Csizmadia András 78 éves Nagymagyar-i (1. számú tanú, szül. 1647), Bognár Mihály 55 éves Nagymagyar-i (2. számú tanú, szül. 1670), Sebestyén Mihály 65 éves Csenke-i (3. számú tanú, szül. 1660), Csilling Menyhért felesége Csiba Ilona 87 (???) éves Kismagyar-i (4. számú tanú, szül. 1638???) és Győri Julianna 75 éves Olgya-i (5. számú tanú, szül. 1650) lakosú tanúk jelenlétében. A tanúknak két kérdésre kellett a hiteles választ megadni:

1. „Tudgyaé és emlékeziké reá a Tanú? hogy Csörgey Istvány és Ferencz édes Attyok néhai Csörgey Gergely és annak „elődjei” igaz Nemes Emberek voltak és mindenkor Nemes Szabadsággal és Authoritással élteke az Nemes Vármegyében valamint több Nemes Urajmék Curiát is birván Gombán, mellyet az Instansok Mi Palatinus Urunk és Excellenciája Donátioja mellett bírnak”

2. „Tudgyaé, láttaé vagy is hallotaé az Tanú? hogy Instans Uraimék Attyának néhai Csörgey Gergölnek kéznél lett volna az Csörgey Familiát illető Armalis20 és azon Armalis hová lett, és mi módon veszett el tölük, nem de nem háborúnak alkalmattosága miatt, a Pogány Ellenség altal veszetté ell.”

Az első tanú vallomása szerint a vizsgált személyek igaz nemes emberek voltak, akik mindenkor nemesi szabadságban éltek és Gombán nemesi kúriával rendelkeztek a régi adományuk által, amely viszont elveszett tőlük. Ezt a vallomást megerősíti a további két tanú is. A negyedik tanú, Csiba Ilona, eskü alatt vallja, hogy a vizsgált személyeknek az édesanyja. Az ötödik tanú vallomása szerint a vizsgált személyeknek volt címeres nemeslevelük, de az atyjuktól, néhai Csörgey Gergelytől, a török elleni háborúban elveszett. A tanúk vallomását és ez által István és Ferenc nemességét a szolgabíró és az esküdt hitelesítették.

1725.png

 

 

A család tagja 1765-66-ban is átestek nemességük nagyobb felülvizsgálatán. A jegyzőkönyv szerint: "István a fiával, Jánossal Nagymagyaron él. Ferenc a fiaival, Gergellyel - aki László és Imre apja és Előpatonyban él -, továbbá Istvánnal és Józseffel, Gomba birtokról származnak. Mindketten (István és Ferenc) fiai Gergelynek, Mihály fiának, és az 1650. és 1671. évi jegyzőkönyvekre hivatkoznak, amelyekben Csörgey Mihály szerepel. A leszármazást pedig hitelesített vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolják oly módon, hogy Mihály nemzette Gergelyt, ez pedig a nemességét igazoló Istvánt és Ferencet. Felmutatnak még halállal hitelesített tanúvallomásokat arról, hogy emberemlékezet óta gyakorolják nemesi jogaikat és birtokolják nemesi javaikat, amiről nádori új adományt (1727-ből) is felmutatnak. Az ügyész nem mond ellent ezeknek. A megye döntése az, hogy őket a vonatkozó rendelet 4. pontja értelmében nemesnek kell tekinteni, amit a vizsgáló bizottság döntése is megerősít."

03x.jpg

forrás: "Csörgey család" családtörténeti könyv 2. bővített kiadása